Röntgenfoto’s.

Röntgenfoto’s worden gemaakt omdat de tandarts hiermee onder de vullingen en tussen de tanden en kiezen kan kijken. Op die manier kan de tandarts vaststellen of er hier tandbederf/ gaatjes aanwezig zijn. Tevens kan met behulp van röntgenfoto’s het kaakbot beoordeeld worden. Dit is nodig om te kijken of er bijvoorbeeld verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn.

Soorten röntgenfoto’s.

In onze tandartsenpraktijk hebben we verschillende röntgenapparaten. In de behandelkamers  hangen röntgenapparaten waarmee de tandarts kleine röntgenfoto’s kan maken. Hiermee worden bite-wings en solo-opnamen gemaakt. Daarnaast is er ook een aparte röntgenkamer, waarin ons OPG(orthopantogram)-apparaat staat. Met dit apparaat kan de tandarts een overzichtsfoto maken van de gehele kaak.

Bite-wings.bitewings

Bite-wings zijn kleine overzichtsfoto’s. Deze worden per kant gemaakt, dus zowel links al rechts. De röntgenfoto geeft de situatie van de kiezen weer. Alleen het kroongedeelte van de kiezen is hierop te zien. Dit is dus alleen het deel wat u zelf in de mond ook kan zien. Het voordeel is alleen dat er ook tussen de tanden en kiezen gekeken kan worden, en onder -eventuele aanwezige- vullingen. Tevens kan er een klein gedeelte van de wortels en het omliggende bot gezien worden. Om de situatie van een specifieke tand, inclusief worteldeel met wortelpunt, zal er meestal apart nog een solo gemaakt moeten worden.

Afhankelijk van de situatie van het gebit en de leeftijd van de patiënt, zullen er regelmatig bite-wings genomen worden. De tandarts zal dit per patiënt beoordelen.

Solo-opname.solo

Naast de kleine overzichtsfoto’s (bite-wings) kan de tandarts ook een solo-opname maken. Deze röntgenfoto wordt gemaakt indien de tandarts een bepaalde tand of kies verder wil onderzoeken.Deze röntgenfoto geeft dan meer informatie dan bite-wings. Op de solo is namelijk de gehele tand of kies te zien, hierop staat dus het kroongedeelte (zichtbare deel in de mond), het wortelgedeelte én het gebied rondom de wortelpunt. Op deze foto’s kan de tandarts bijvoorbeeld een ontsteking waarnemen.

Orthopantogram.

De orthopantogram is een grote overzichtsfoto van de kaken, ook wel OPG/OPT genoemd. Deze foto wordt gemaakt om een overzicht OPTte krijgen van alle tanden en kiezen die zich in de boven- en onderkaak bevinden. De orthopantogram wordt bijvoorbeeld gemaakt indien de tandarts wil weten of er verstandskiezen, ontstekingen of wortelresten in de kaak aanwezig zijn.

Wij beschikken in onze tandartsenpraktijk over een OPG-röntgenapparaat en wij kunnen dus een digitale orthopantogram (OPG) maken.

Het maken van een orthopantogram.

Het apparaat wordt ingesteld op de lengte van de patiënt, de vorm van het hoofd en de tandstand. Vervolgens wordt er binnen 9 seconden een panoramisch beeld gemaakt bij volwassenen, en bij kinderen is dit zelfs in 8 seconden. Het systeem is volledig digitaal, met als voordeel de mogelijkheid om de foto naar u door te sturen.

Röntgenfoto’s en zwangerschap.

Bij zwangere vrouwen moet opgelet worden met het maken van röntgenfoto’s. De eerste drie maanden van de zwangerschap zijn vooral belangrijk voor een goede ontwikkeling van de vrucht. Daarom is het in deze periode dus belangrijk dat er liever helemaal geen foto’s worden genomen. Na de eerste drie maanden zwangerschap is het risico van de röntgenstraling minder groot. Echter zal toch het maken van röntgenfoto’s zoveel mogelijk worden ontweken in onze tandartsenpraktijk tijdens deze periode. De periodieke bite-wings zullen uitgesteld worden tot na de zwangerschap.

Indien er bij bijvoorbeeld een pijnklacht toch een röntgenfoto genomen dient te worden, dan zullen de voor- en nadelen van het nemen van deze röntgenfoto afgewogen worden tegen elkaar. Als het nemen van de röntgenfoto toch echt nodig blijkt te zijn, dan hebben wij een loodschort welke de stralingsbelasting verlaagt.

Wilt u het ons altijd melden indien u zwanger bent, of zwanger denk te zijn en de tandarts een röntgenfoto wil maken? Alvast hartelijk dank hiervoor.

Van der Horst Tandartsen