Kosten en vergoedingen vanuit uw zorgverzekering voor een kunstgebit

De eigen bijdrage van een kunstgebit is afhankelijk van de behandeling en het soort kunstgebit. Wij maken graag een begroting voor uw specifieke behandeling. Bij elke zorgverzekeraar gelden andere vergoedingsbedragen, dus het beste kunt u altijd nog even contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Over het algemeen gelden de volgende vergoedingen:

Kosten nieuw of vervangend volledig kunstgebit

De kosten voor een nieuw of vervangend volledig kunstgebit worden voor 75% van de totale kosten vergoed vanuit de basisverzekering (eigen risico). Indien u ook een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten wordt de overige 25% vaak ook vergoed.

Basisverzekering Aanvullende verzkeering
Volledige prothese 75% (eigen risico) meestal 25%

Kosten nieuw implantaat gedragen prothese

Voor een nieuw implantaat gedragen kunstgebit is meestal een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekering nodig. Wij regelen dit graag voor u. De eigen bijdrage bij een implantaat gedragen prothese is 125 euro per kaakhelft (250 euro voor beide kaken). Het resterende bedrag wordt vergoed, meestal ook de te plaatsen implantaten. Echter moet u hiervoor wel aan een aantal eisen voldoen. Via de machtiging kunnen we dit voor u aanvragen bij uw zorgverzekering.

 

Basisverzekering Aanvullende verzkeering
Implantaat gedragen prothese Eigen bijdrage 125 euro per kaak Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering kan hieruit een deel van de eigen bijdrage vergoed worden.

Kosten nieuwe partiële / frame prothese

De vergoedingen voor een partiele (gedeeltelijke) prothese is afhankelijk van de door u afgesloten tandartsverzekering. Vraag dit altijd even goed na bij uw zorgverzekering.

Kosten reparatie of rebasing

Volledige prothese 100%* vergoed vanuit de basisverzekering
Partiële prothese alleen vergoed door tandartsverzekering
Implantaat prothese 100%* vergoed vanuit de basisverzekering
 *Deze behandeling telt wel mee met uw verplicht eigen risico. Indien dit nog niet volledig besteed is, kan het dus zijn dat u de behandeling zelf moet betalen.

De NZA bepaald de tarieven landelijk, voor meer informatie: NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Lilian, onze prothese medewerker, kan voor u een berekening maken met de te verwachten kosten zodat u navraag kunt doen bij uw zorgverzekering voor de vergoedingen.

Department Doctors