Betalen

De tandarts rekening

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere prestatie (UPT) codes. Deze prestatie codes zijn door de overheid vastgesteld met daaraan verbonden een maximum tarief per code. Op uw rekening kunt u terug zien uit welke prestatie code de behandeling bestaat.

Hier vind u een uitgebreide toelichting over de tandarts rekening.

Vragen over uw rekening.

Indien u vragen heeft over uw rekening, neem dan altijd even contact op met onze tandartsenpraktijk: info@vanderhorsttandartsen.nl of 076-5022242. Mocht u algemene vragen hebben over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Declaraties doorsturen naar uw verzekering.

Indien mogelijk sturen wij uw declaratie door naar uw zorgverzekering zodat u niet het bedrag hoeft voor te schieten. Hiermee geeft u ons de bevoegdheid om uw behandelgegevens te delen met uw zorgverzekering. Mocht u dit niet willen, dan vragen wij u zich te melden bij de receptie na uw behandeling zodat u de behandeling zelf gelijk kan voldoen.

Betaalwijzen.

Bij sommige zorgverzekeraars kunnen wij uw behandeling rechtstreeks declareren bij volledige vergoeding vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Echter is dit soms niet mogelijk, u kunt uw nota dan op de volgende wijze betalen:

  • contant
  • per pin
  • via automatisch incasso

De rekening ontvangt u vervolgens van ons in een pdf-bestand via de email, deze moet u zelf nog indienen bij uw zorgverzekering. Op deze digitale nota staat onze AGB-code vermeld, wat voldoende informatie geeft voor uw zorgverzekering (u heeft dus geen officiële papieren nota op briefpapier nodig). Indien u een aanvullende tandartsverzekering hebt, krijgt u nog een deel vergoeding retour.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 – 20 31 900 (lokaal tarief). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Tandarts verzekeringen.

Er zijn ongeveer 2.500 aanvullende tandartsverzekeringen. Omdat deze verzekeringen mogelijk ieder jaar veranderen, is het voor ons lastig u een goed advies te kunnen geven. Voor meer informatie over aanvullende tandartsverzekeringen, kunt u gebruik maken van www.google.nl of vergelijkmondzorg.nl

Het is altijd verstandig om een afweging te maken tussen hoeveel premie u moet betalen en wat de vergoedingen en eigen bijdrage is van de aanvullende tandartsverzekering. Houdt u er echter rekening mee dat indien u een ongeluk met uw gebit krijgt, u geen vergoeding vanuit de basisverzekering (met uitzondering van kinderen) krijgt en dit, zonder aanvullende tandarts verzekering, dus zelf moet betalen.

Afzeggen van uw afspraak.

We leven in een drukke tijd en het kan dan ook gebeuren dat u uw afspraak moet verzetten. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien dit niet op tijd gebeurd zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Bel 076 50 222 42  om uw afspraak te verzetten.

Tarieven Tandarts 2022.

Van der Horst Tandartsen hanteert dezelfde tarieven als iedere tandarts in Nederland. Deze vaste tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). De behandelingen op deze tarievenlijst worden weergegeven in verschillende codes, ook wel UPT codes genoemd. Iedere code bestaat uit één letter en twee cijfers. Hierdoor wordt het voor de patiënt gemakkelijker om de factuur te begrijpen en te controleren.

Bekijk hier de tandheelkundige tarieven per 1 januari 2021.

De tandheelkundige tarieven lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft slechts een indicatie van de kosten. Omdat het aparte codes betreffen, geeft deze lijst geen totaal tarief van een behandeling. Bij een behandeling worden meestal meerdere codes gecombineerd en/of zijn sommige tarieven exclusief techniek- en materiaalkosten. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Om een inschatting te kunnen geven van de totale kosten, kunnen wij een begroting voor uw vervolg behandeling opstellen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Bekijk hier een indicatie van de bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen per 1 januari 2021. Deze lijst bevat dus alleen de materiaal- en techniekkosten, de kosten voor de tandheelkundige verrichting komen hier dus nog apart bij! Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle werkstukken zijn gemaakt in Nederland door een daarvoor opgeleide specialist met alleen door de EU goedgekeurde en gecertificeerde grondstoffen van de hoogst verkrijgbare kwaliteit.

Bekijk hier onze betalingsvoorwaarden.