klanttevredenheid

Wij doen erg ons best om u zo goed mogelijk te helpen in onze tandartspraktijk. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat u vindt dat uw tandarts en/ of tandarts-assistente u onzorgvuldig of verkeerd heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht er in uw ogen iets verkeerd zijn gegaan met de behandeling of in de communicatie laat het ons dan weten. Als u ons dit niet vertelt, kunnen we er ook niets aan veranderen. Indien u juist tevreden bent over ons, horen we dit natuurlijk ook graag door middel van een review op Independer of Zorgkaart Nederland.

Uw klacht.

Veel klachten ontstaan door onduidelijkheden. Het vragen om opheldering lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. Wij kunnen u dan uitleggen waarom er op een bepaalde manier gehandeld is. Bovendien is het voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Een klacht bespreekbaar maken is niet gemakkelijk. Enkele tips die u kunnen helpen:

  • Wacht niet te lang als u een klacht heeft en onderneem snel actie
  • U kunt bellen, maar ook een brief of e-mail schrijven
  • Gaat u bellen? Schrijf dan eerst op waarover u wilt praten
  • Denk ook n over de uitkomst van het gesprek en wat u ermee wilt bereiken
  • Probeer tijdens het gesprek rustig te blijven
  • Wees bereid samen tot een oplossing te komen
  • Geef ons de kans zaken te herstellen.

Verhelderend gesprek.

Mocht u liever een persoonlijk verhelderend gesprek met de tandarts/ tandartsassistente willen voeren, dan kunt u dit bij de receptie aangeven. Daarin kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. De tandarts kan dan uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Meestal lost dit persoonlijke gesprek al veel op.

Informatiepunt.

U kunt telefonisch onafhankelijk advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP): telefoonnummer: 0900 20 25 012 (€0,15 per minuut). TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, KNMT.

Beroepsvereniging: KNMT.

Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en kunnen we er toch niet samen uitkomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT Klachtenregeling biedt het volgende:

  • Bemiddeling door de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) met als doel tot een oplossing te komen;
  • Behandeling door de Centrale Klachtencommissie (CKC), waarbij het besluit valt dat u wel of geen gelijk krijgt.
Wanneer u geen gelijk krijgt, verklaart de CKC uw klacht ongegrond. Om een beroep te kunnen doen op de KNMT Klachtenregeling schrijft u de KNMT een brief of e-mail waarin u vertelt met welke tandarts u een probleem heeft, waarover de klacht gaat en wat u met uw klacht wilt bereiken. U kunt ook het online KNMT-klachtformulier invullen via www.knmt.nl. Bemiddeling heeft als voordeel dat u samen met de tandarts en een deskundige van de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) zoekt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.
Nogmaals, neemt u eerst aub contact met ons op om er samen uit te komen.